תרומה 260 ש"ח

היו שותפים בזיכוי הרבים באמצעות תרומה לאתר פרשת יהדות.

אתר פרשת יהדות הינו אתר ללא כל כוונות רווח. מטרת התרומה היא עבור המשך זיכוי הרבים ותחזוקת האתר בלבד!

Suggested Price: 260.00

שתפו
Translate »