תרומה 5 ש"ח

היו שותפים בזיכוי הרבים באמצעות תרומה לאתר פרשת יהדות.

אתר פרשת יהדות הינו אתר ללא כל כוונות רווח. מטרת התרומה היא עבור המשך זיכוי הרבים ותחזוקת האתר בלבד!

Suggested Price: 5.00

שתפו
Translate »